POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia, Galeria zdjęć

W ZPSWR realizują kolejną edycję „Rehabilitacji 25 plus”

28 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w Wodzisławiu Śląskim w tym roku szkolnym korzystać będzie z zajęć w ramach projektu realizowanego przez Powiat Wodzisławski dzięki pilotażowemu programowi „Rehabilitacja 25 plus”.

rehabilitacja 25 plus w ZPSWR w Wodzisławiu Śl. edycja 2019-2020 (7)

Pod koniec września w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. rozpoczęto kolejną edycji zajęć terapeutycznych i aktywizujących dla młodych dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W tym roku wsparciem objętych zostało 28 osób, tj. trzy osoby więcej niż w roku ubiegłym.

Uczestnicy mogą liczyć ze strony szkoły m.in. na usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, a także rozwój własnych zainteresowań w ramach prowadzonych kół i klubów. Osoby zaangażowane w realizację działań udzielają również pomocy psychologicznej, poradnictwa oraz wsparcia w rozwiązywaniu spraw życia codziennego, a przede wszystkim działają na rzecz aktywizowania uczestników zajęć oraz zachęcania ich do rozwijania własnej samodzielności. Absolwenci są też objęci działaniami aktywizującymi zawodowo. Ponadto szkoła zapewnia im bezpłatny transport na zajęcia, poczęstunek, bogatą ofertę terapii i różne zajęcia rekreacyjne, np. wycieczki itp.

Zajęcia odbywają się w dwóch wydzielonych na potrzeby programu salach z zapleczem oraz pracowniach specjalistycznych komputerowych, rehabilitacji ruchowej, kulinarnej, poligraficznej, plastycznej, ceramicznej, technicznej i szklarni treningowej.

Działania w zakresie rehabilitacji młodych osób z niepełnosprawnością w ramach „Rehabilitacji 25 plus” są przez Powiat Wodzisławski realizowane od trzech lat. W ubiegłym roku na ten cel pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750 tys. zł, a w tym – 840 tys. zł. Dzięki tym środkom osoby niepełnosprawne zostały objęte dodatkową pomocą, a szkoła wzbogaciła się o wiele cennych pomocy dydaktyczno-terapeutycznych wykorzystywanych podczas zajęć z uczestnikami, m.in. szklarnię treningową z wyposażeniem, bieżnię, rowery rehabilitacyjne, orbitrek, steppery, platformę wibrującą, matę sensoryczną, urządzenia do realizacji zajęć z zakresu informatyki, wyposażenie pracowni kulinarnej i rękodzieła, a także kolorową kserokopiarkę. Zakupiono również ozonator.

Zachęcamy do obejrzenia galerii z zajęć realizowanych w ubiegłym roku. Źródło: ZPSWR w Wodzisławiu Śl.