POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

W poszukiwaniu nowej Europy

„Nowa Unia – młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka” to temat panelu dyskusyjnego, który zainaugurował XI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Dyskusji przysłuchiwała się 6-osobowa grupa uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego pod opieką konsultanta PODN w Wodzisławiu Śl. Marcina Kopczyńskiego.

W gronie ekspertów znaleźli się m.in. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Iveta Radičová, premier Słowacji w latach 2010–2012 oraz przedstawiciele młodego pokolenia, reprezentujący stowarzyszenia studenckie. Wspólnie rozmawiali o wyzwaniach, przed jakimi stoi Unia Europejska: populizmie, cyfryzacji i innowacjach w gospodarce, szansach rozwoju dla młodych.

Udział młodych osób w dyskusji miał duże znaczenie dla końcowego wydźwięku dyskusji. Pokazali oni, że nasze pokolenie jest ważne i chce odgrywać znaczącą rolę przy tworzeniu nowej Europy – przekonuje Patrycja Mandera, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim. Młodzież pojawiła się w katowickim Spodku na zaproszenie profesora Jerzego Buzka, który był moderatorem spotkania. Jakie spostrzeżenia z kongresu przywieźli uczniowie? – Jesteśmy w Unii 15 lat, przez ten czas staliśmy się dobrze prosperującą gospodarką. Mam nadzieję, że rozmowy na temat przyszłości Europy pomogą znaleźć rozwiązanie omawianych problemów oraz wprowadzić wspólny plan rozwoju gospodarczego – mówi Rafał Wawrzyczek z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wojciech Szmelich z I LO w Wodzisławiu Śląskim wskazuje na konkretne korzyści z członkostwa Polski w UE. – To dobrze, że Polska należy do Unii Europejskiej, ponieważ umożliwia to nam łatwe przekraczanie granic. A dzięki funduszom unijnym możliwe są korzystne zmiany na rynku pracy.

Tekst: M.Kopczyński