Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » W międzynarodowym gronie o problemach osób niepełnosprawnych

W międzynarodowym gronie o problemach osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych w skali lokalnej i w wymiarze całej Unii Europejskiej była głównym tematem międzynarodowego seminarium, jakie w poniedziałek, 16 maja, odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Wzięły w nim udział delegacje zagraniczne z Niemiec, Szwecji i Łotwy oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentanci placówek zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Głównym celem międzynarodowego spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie metod pracy z osobami niepełnosprawnymi w Polsce oraz zapoznanie się z założeniami projektu „Różnorodność jednoczy razem dla Europy”  w ramach programu „Europa dla Obywateli”. Projekt ten realizowany jest przez Powiat Wodzisławski w partnerstwie z Powiatem Recklinghausen z Niemiec, Powiatem Sörmland ze Szwecji oraz Powiatem Jelgava na Łotwie. Zakłada on realizację cyklu warsztatów i konferencji w poszczególnych krajach partnerskich na temat szeroko pojętej problematyki uczestnictwa różnych grup w życiu społecznym tak na poziomie lokalnym, jak i na płaszczyźnie europejskiej. Poniedziałkowe seminarium w powiecie wodzisławskim było już drugim działaniem zaplanowanym w harmonogramie projektu i dotyczyło osób niepełnosprawnych. Wcześniej w Niemczech odbyły się warsztaty na temat wielokulturowości i integracji osób pochodzących z różnych kręgów kulturowych, religijnych i cywilizacyjnych. Jako że projekt zakłada – zgodnie z nazwą programu Europa dla Obywateli – udział w nim osób najbardziej zainteresowanych, stąd wśród 39 członków delegacji zagranicznych, które uczestniczyły w seminarium znaczną część stanowili przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych.

Spotkanie otworzył starosta Ireneusz Serwotka, który serdecznie powitał gości na ziemi wodzisławskiej. Powiedział między innymi, że powiecie wodzisławskim jest wiele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych: od placówek oświatowych, przez zakład aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej po dom pomocy społecznej. Wszystkie te podmioty współdziałają ze sobą i zapewniają właściwe warunki do funkcjonowania i integracji osób niepełnosprawnych.

Z kolei europoseł Marek Plura podkreślił, że w ciągu ostatnich 20 lat wiele zmieniło się w podejściu do osób niepełnosprawnych – Przede  wszystkim wzrastają szanse i rozszerzają się możliwości dla ludzi, którzy mimo niepełnosprawności chcą i potrafią żyć aktywnie. Coraz więcej pracodawców jest też gotowych do tego, aby tworzyć rynek pracy dla osób niepełnosprawnych. Całkiem dobrze wygląda również sytuacja w edukacji, zwłaszcza na poziomie średnim i wyższym, a to często klucz do życiowej samodzielności – powiedział europoseł Plura.

O sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie śląskim  oraz podejmowanych na ich rzecz działaniach mówił Jan Zielński – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego.  Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych w województwie śląskim wyniosła 552,14 tysiące, co stanowiło 11,9 % ogółu ludności województwa śląskiego. Zważywszy na to, że dane te nie odbiegają od średniej dla całego kraju, oznacza to, że co ósmy mieszkaniec Polski to osoba niepełnosprawna.

Goście mieli  także okazję zapoznać się z działalnością Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, który zapewnia całodobową opiekę 218 osobom starszym i niepełnosprawnym fizycznie. Przedstawił ją dyrektor Ryszard Paweł Nawrocki.  Proces podejścia do integracji w edukacji na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przybliżyła natomiast Anna Białek – dyrektor szkoły, która jako pierwsza spośród powiatowych placówek oświatowych z powodzeniem wprowadziła nauczanie integracyjne. Uczniowie tej szkoły zaprezentowali też uczestnikom seminarium niezwykłe widowisko teatralne w konwencji czarnego teatru,  polegające na połączeniu efektów wizualnych: białych tkanin, czarnego tła oraz światła ultrafioletowych lamp.

Dalszą część seminarium rozpoczęła prezentacja Sabiny Fischer z Powiatu Recklinghausen – lidera projektu, która przedstawiła  główne założenia partnerskiej inicjatywy. Z kolei to jak organizacje pozarządowe działają na rzecz osób niepełnosprawnych zaprezentowała Lucyna Stiel, radna powiatowa i jednocześnie prezes Stowarzyszenia „Radlińska Przystań”. Na koniec uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą największej imprezy kulturalnej dla osób niepełnosprawnych w powiecie wodzisławskim – „Blues dla niepełnosprawnych”, a także film na temat zmian, jakie zaistniały w naszym powiecie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wszystko to uzupełniła wizyta w sąsiadującym z DPS Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gorzycach, po którym oprowadził gości jego kierownik – Jarosław Michalczuk.