POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Trwa nabór do projektu „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”

Projekt "Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem", realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki (dla 36 osób) oraz do usług w formie dziennego domu pomocy (dla 45 osób). Projekt skierowany w sumie do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niepełnosprawnych, niesamodzielnych, doświadczających wielokrotnego wykluczenia) z terenu powiatu wodzisławskiego, pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej w okresie 01.04.2019 r.–31.10.2021 r.

Planowane wsparcie dla osób niesamodzielnych będzie się odbywać zgodnie z „Ogólnopolskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności-zestaw  narzędzi”.

Punkt rekrutacyjny znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Wodzisław Śląski, ul. Wałowa 30) pokój nr 11. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Szczegóły w aktualnym regulaminie oraz pod numerem telefonu 32 455 83 04 wew. 36, w godzinach od 8:00 do 12:00.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu POBIERZ DOC

Formularz dla kandydata do korzystania ze wsparcia w ramach zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartego systemem teleopieki POBIERZ DOC

Formularz dla kandydata do korzystania ze wsparcia w Dziennym Domu Pomocy POBIERZ DOC