Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Trwa nabór do Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Trwa nabór do Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Z powodu choroby lub wypadku straciłeś/straciłaś możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałbyś/chciałabyś podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia? A może ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowałeś/pracowałaś, lecz chcesz zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i  podjąć satysfakcjonującą pracę? Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie rozpoczął nabór osób do projektu „Model rehabilitacja kompleksowa".

rehabilitacja w basenie

Celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy osób z niepełnosprawnościami. Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo – zgłoś się do projektu i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Główną ideą rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Rehabilitacja będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK), obejmując następujące moduły: