POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Warto wiedzieć

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu

Poszukiwania mają związek z projektem "Wsparcie osób głuchoniewidomych na tynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce.", który TPG realizuje w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czym jest projekt

Projekt ma charakter ogólnopolski – osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z TPG pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.:

• jak pracować i nie stracić renty

• gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami

• jak poprawić swój wizerunek

Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie.

Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii 0 801 011 107) oraz na stronie internetowej projektu www.mojapraca.org.pl.

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.