Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » To już 10 lat partnerstwa

To już 10 lat partnerstwa

Za nami Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego. Niejako przy okazji Powiat Wodzisławski odnowił współpracę z Powiatem Tczewskim. Podczas uroczystości w Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. podpisy pod symboliczną "umową" w tej sprawie złożyli starosta wodzisławski Leszek Bizoń oraz starosta tczewski Mirosław Augustyn.

Uroczystość 10 lat współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Powiatem Tczewskim. Na zdjęciu starosta wodzisławski i tczewski podpisują umowę o współpracy

Trochę historii

Oba samorządy, które choć położone na dwóch przeciwległych krańcach Polski, łączy wiele podobieństw, współpracują ze sobą od 2013 r. Wówczas to, 28 maja, ówcześni starostowie Tadeusz Skatuła (Powiat Wodzisławski) i Józef Puczyński (Powiat Tczewski) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie i w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podpisali dokument o wzajemnej kooperacji powiatów w dziedzinie promocji, turystyki, kultury, edukacji i pomocy społecznej.

Współpraca nie tylko samorządowców i urzędników

Przez minioną dekadę współpraca wznosiła się na kolejne poziomy i objęła również takie obszary, jak bezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Od początku intencją samorządów było, aby wzajemna wymiana doświadczeń nie dotyczyła radnych czy włodarzy, ale też osób i instytucji codziennie zajmujących się realizowaniem zadań publicznych. Z tego powodu w wymianach i wizytach studyjnych wzięli już udział m.in. przedstawiciele instytucji kultury z terenu powiatów, szefowie jednostek pomocy społecznej, strażacy – zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, a także koła gospodyń wiejskich.

Dzięki uprzejmości samorządu Powiatu Tczewskiego na plenerach malarskich na Kociewiu i w okolicach przebywały też uczennice wodzisławskiego Liceum Sztuk Plastycznych, zaś w zawodach biegowych (maratonach i półmaratonach) wzięli udział sportowcy z KS FORMA Wodzisław Śl. Z kolei mieszkańcy Pomorza mieli okazję poznawać atrakcje ziemi wodzisławskiej podczas Powiatowych Rajdów Rowerowych.

Rocznicowe wydarzenia w obu powiatach

Najnowszą odsłoną wzajemnej współpracy ma być Kociewsko-Śląska Bitwa Kulinarna podczas „Dobrego Targu w Oklaskach” w miejscowości Stanisławie. Na gastronomiczny pojedynek Kociewiacy „wyzwali” Ślązaków właśnie z okazji 10-lecia współpracy obu powiatów. To wydarzenie będzie miało miejsce już 11 czerwca.

Nasz samorząd postanowił w nieco mniej „bojowych” nastrojach uczcić dekadę wzajemnej kooperacji. W minioną sobotę, przy okazji Festiwalu Kultury Powiatu Wodzisławskiego, w odnowionym Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śl. delegacja Powiatu Tczewskiego wzięła udział w uroczystości podpisania aktu odnawiającego współpracę. W obecności byłych i obecnych włodarzy obu powiatów (obecni byli m.in. wszyscy członkowie zarządu powiatu wodzisławskiego: Tadeusz Skatuła, Krystyna Kuczera, Kornelia Newy i Jan Zemło, były i obecny przewodniczący rady powiatu – odpowiednio Eugeniusz Wala i Adam Krzyżak, były starosta Ireneusz Serwotka i były członek zarządu powiatu Andrzej Kania), a także parlamentarzystów, radnych powiatu oraz wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta Wodzisławia Śl. starosta wodzisławski Leszek Bizoń i starosta tczewski Mirosław Augustyn podpisali symboliczną umowę.

Starosta Leszek Bizoń w okolicznościowym przemówieniu podkreślał bardzo dobre relacje z gośćmi z Tczewa oraz wspólnotę idei, jaka łączy oba samorządy.

Dwa powiaty – jedna wspólna idea! Te słowa najlepiej oddają to, co od dekady łączy oddalone od siebie o ponad 550 km regiony Polski. Przyjaźń, partnerstwo, współpraca ponad podziałami i bez względu na odległość – wszystko to sprawia, że trwająca już od 10 lat współpraca pomiędzy Powiatem Wodzisławskim i Powiatem Tczewskim jest i będzie kontynuowana. Za nami dziesięć lat niezwykle owocnego i efektywnego partnerstwa. Na przestrzeni tych lat nasze powiaty nieustannie wspierały się w wymianie wzajemnych doświadczeń na gruncie społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym. Możemy pochwalić się sporą listą wspólnych działań, przeżyć, osiągnięć. Jestem przekonany, że również kolejne lata przyniosą dużo wartościowych spotkań i ciekawych inicjatyw dla każdej ze stron, czego nam i wszystkim mieszkańcom naszych powiatów życzę.

Leszek Bizoń nawiązał też do miejsca, w którym doszło do aktu odnowienia partnerstwa:

Drodzy Przyjaciele z Powiatu Tczewskiego, serdecznie Was witam na gościnnej Ziemi Wodzisławskiej, w historycznej siedzibie starostów wodzisławskich, którzy w imieniu swoich panów zarządzali Wolnym Państwem Stanowym Wodzisław. Cieszę się, że możemy się spotkać i w tych niecodziennych okolicznościach odnowić naszą przyjaźń.

Wspomnienia, gratulacje i życzenia z kroplą dziegću

Starosta tczewski Mirosław Augustyn, który przewodził delegacji z Kociewia (prócz niego do Wodzisławia Śl. przyjechała m.in. przewodnicząca rady powiatu Barbara Kamińska, starosta tczewski poprzedniej kadencji Tadeusz Dzwonkowski, sekretarz powiatu Bogumiła Kwiatkowska oraz naczelnik Wydziału Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu Magdalena Olszewska-Gibas) wspominał z kolei czasy, gdy do nawiązania partnerstwa doszło. Przekazał też serdeczne pozdrowienia od starosty-seniora, jak w Tczewie określa się Józefa Puczyńskiego, który z powodu spraw rodzinnych niestety nie mógł przybyć do Wodzisławia Śl.

Podobnie jak Leszek Bizoń, również Mirosław Augustyn podkreślał podobieństwa między oboma powiatami. Wskazywał, że w ostatnich latach podobieństwa dotyczą głównie problemów, z jakimi borykają się samorządy, a jakie wynikają z polityki władz centralnych. Miał na myśli głównie chroniczne niedofinansowanie, zwłaszcza w zakresie wydatków bieżących w oświacie, służbie zdrowia oraz zadaniach rządowych. O bardzo dobrej współpracy z Powiatem Wodzisławskim mówił także były starosta tczewski i członek zarządu powiatu tczewskiego (także, gdy dochodziło do zawiązania partnerstwa) Tadeusz Dzwonkowski.

Gratulacje z okazji rocznicy złożył obu samorządom poseł Krzysztof Gadowski. Przypomniał, że uroczystość jubileuszu odbyła się w Dniu Samorządu Terytorialnego, zwracając uwagę, że samorządy to rzecz, która wolnej Polsce najlepiej się udała. Podkreślił, że ze smutkiem obserwuje to, w jaki sposób z samorządami postępuje rząd. Wskazał na konieczność obrony samorządów i idei, która legła u ich podstaw, aby ludzie i ich małe ojczyzny same mogły stanowić o swoich sprawach, a nie były jedynie pasami transmisyjnymi decyzji władz centralnych. Poseł z okazji święta samorządów złożył też najlepsze życzenia dla osób zawodowo związanych z samorządem terytorialnym.

Swoimi wspomnieniami z zebranymi podzielił się ponadto sygnatariusz umowy z 2013 r., ówczesny starosta, a dziś wicestarosta wodzisławski Tadeusz Skatuła. Głos zabrał ponadto prezydent miasta Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca.

Po oficjalnej części uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcji dyrektora Muzeum w Wodzisławiu Śl. Sławomira Kulpy na temat historii Pałacu Dietrichsteinów i całej ziemi wodzisławskiej. Przed zebranymi wystąpiła też trójka uzdolnionych artystycznie młodych ludzi. Kamila Węgrzyk, tegoroczna absolwentka I LO w Wodzisławiu Śl., wystąpiła z minirecitalem fortepianowym, zaś Serhij Rafalski i Julia Ziółkowska ze szkoły śpiewu Agaty Sowy w Tczewie zaprezentowali próbkę swoich wokalnych możliwości. Wcześniej młodzi artyści zaśpiewali na scenie Festiwalu Kultury Powiatu Wodzisławskiego.

Z okazji jubileuszu współpracy ukazał się też specjalny numer „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”, który kolportowano podczas Festiwalu i wśród zaproszonych gości.