Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » To była wyjątkowa lekcja wychowawcza

To była wyjątkowa lekcja wychowawcza

Wczoraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. odwiedziła młodzież i nauczyciele z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl., którzy zapoznawali się z działalnością nie tylko PCPR, ale też Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śl.

Młodzież z Liceum Tischnera odwiedzająca PCPR w Wodzisławiu Śl.
Młodzież poznawała też atrakcje Oazy Aktywności, m.in. ogród sensoryczny, ogród na dachu, salę rehabilitacyjną itp. Po powiatowych jednostkach wsparcia młodzież oprowadzała wicedyrektor Centrum Aleksandra Witoszek. Opowiadała ona m.in. o zakresie działalności poszczególnych instytucji, zachęcała do wstępowania do wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci w pieczy zastępczej, a także przybliżała młodzieży zasady funkcjonowania „Jadłodzielni”, czyli lodówki społecznej przy PCPR. Mówiła także o działalności Biura Integracji Cudzoziemców, które w wyniku sytuacji na Ukrainie powstało w Centrum. Z kolei Joanna Krutkiewicz opowiadała o pracy z rodzinami zastępczymi i ich podopiecznymi. Zachęcała do tego, aby zarówno rodziny, jak i przebywające w nich dzieci wspierać.
– Jako nauczycielka przyznam, że sama o wielu tych miejscach i ich działalności nie wiedziałam. Warto było tu przyjść i odbyć tę interesującą, ale przede wszystkim bardzo potrzebną lekcję wychowawczą – powiedziała nam towarzysząca młodzieży wychowawczyni.
Celem spotkania było z jednej strony zapoznanie młodzieży z ofertą powiatowych instytucji pomocowych i zapewnienie, że nikt, kto potrzebuje pomocy nie jest pozostawiony samemu sobie, a z drugiej uwrażliwienie na potrzeby i problemy innych ludzi.
– Uważam, że takie inicjatywy jak ta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. są bardzo cenne. Warto, aby młodzież poznawała życie i różne jego odcienie nie tylko w teorii, ale też w praktyce. Sytuacje wymagające wsparcie służb społecznych mogą bowiem spotkać każdego. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku takich szkół jak nasza. Jesteśmy jednym z niewielu w skali całego regionu liceów z oddziałami integracyjnymi. Poza tym taka lekcja wychowawcza to dla młodzieży cenne doświadczenie na przyszłość. Być może część absolwentów będzie swoją przyszłą karierę zawodową wiązała z pracą na rzecz ludzi, zostaną na przykład psychologami czy terapeutami. Warto więc, aby zobaczyli z bliska, z czym wiąże się taka praca  – podkreśla wicedyrektor liceum Renata Szymanek.
Przed młodzieżą II LO PCPR odwiedzili uczniowie z wodzisławskiego Ekonomika. Zachęcamy również inne szkoły i przedszkola z powiatu wodzisławskiego i ościennych do skorzystania z oferty edukacyjnej Centrum. Pracownicy PCPR chętnie poprowadzą wyjątkowe lekcje wychowawcze dla dzieci i młodzieży.