Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » To był mecz z przesłaniem – przeciw CYBERprzeMOCY

To był mecz z przesłaniem – przeciw CYBERprzeMOCY

W ramach kampanii "Biała wstążka" w sali gimnastycznej I LO w Wodzisławiu Śląskim został rozegrany mecz piłki siatkowej. O zwycięstwo rywalizowały trzy drużyny.

Drużyny składały się z podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wodzisławiu Śląskim i w Gorzyczkach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim i pracowników wodzisławskiego Starostwa.

Zwycięzcami byli… wszyscy. W rozgrywkach nie chodziło bowiem o wynik, a o dobrą zabawę i przesłanie tegorocznej „Białej wstążki”. W tym roku hasłem przewodnim kampanii jest CYBERprzeMOC. Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Noszenie białej wstążki oznacza, że osoba nie akceptuje przemocy, ani nie jest na nią obojętna. Podstawowym celem kampanii jest podnoszenie świadomości społecznej i inicjowanie działań przeciwko przemocy wobec kobiet, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka.
Co roku do kampanii przyłącza się Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą Wodzisławiu Śląskim. W ramach tegorocznej edycji „Białej wstążki”, oprócz meczu piłki siatkowej,  zorganizowano już cykl spotkań skierowanych do osób będących świadkami przemocy, do osób doświadczających przemocy oraz skierowanych do osób stosujących przemoc. Jutro (13 grudnia) w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim będzie miała konferencja CYBERprzeMOC w ujęciu psychologicznym i prawnym”, podczas której zostanie podjęty między innymi temat dotyczący wirtualnej przemocy i jej konsekwencji, czy współczesnych zagrożeń, które niesie za sobą cyberprzestępczość.