POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Tischner z 2 supernowoczesnymi pracowniami

W piątek, 15 listopada, w Częstochowie odbyła się konferencja Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Regio. W trakcie spotkania dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. odebrał symboliczny czek na dwie nowoczesne pracownie komputerowe.

Forum OSEregio to cykl spotkań, które odbywają się w wielu regionach Polski. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lokalnych szkół, kuratoriów czy bibliotek. Powstaje dzięki nim płaszczyzna do nawiązywania współpracy – inspirujące środowisko, w którym każdy będzie mógł poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

W spotkaniu w Częstochowie prócz przedstawicieli szkół i kuratorium oświaty wzięli udział reprezentanci Ministerstwa Cyfryzacji oraz NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, zajmującego się działaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu, a także będącego operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

W ramach projektu OSERegio szkoły uczestniczące w przedsięwzięciu mogą wygrać mobilne pracownie komputerowe.  Tak właśnie się stało w przypadku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl., w skład którego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera, Liceum Sztuk Plastycznych oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Szkoła wygrała aż 2 supernowoczesne pracownie komputerowe. Każda składa się z 16 laptopów i własnego dostępu do sieci.

Jak się to stało? W bieżącym roku szkolnym podłączyliśmy szkołę do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wdrożyliśmy system mLegitymacje i zorganizowaliśmy Tydzień Kodowania CodeWeek. Dodatkowo, uczennice Liceum Plastycznego Paulina Czuchowska i Wiktoria Janik zaprojektowały plakaty Smart Szkoła – tłumaczy dyrektor Wojciech Komorek.

Szkole gratulujemy sukcesu!