POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Szpitale w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach z szansą na nowoczesne laboratorium

380 tys. zł – tyle ma kosztować analizator i komora laminarna do molekularnego wykrywania RNA patogenów przy użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT-PCR), czyli sprzęt laboratoryjny, jaki ma trafić do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. Pozwoli on m.in. na wykrywanie koronawirusa SARS-CoV-2, a także innych biologicznych czynników chorobotwórczych.

mikroskop

Obecnie dyrekcja PPZOZ, jak i zarząd powiat czynią starania na rzecz pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na to przedsięwzięcie. Analizator wzbogaciłby Pracownię Mikrobiologii i umożliwił wykrywanie koronawirusa, dzięki czemu znacząco zwiększyłby się dostęp do tego badania dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

Posiadanie tego wyposażenia umożliwiłoby też szpitalowi bezpieczne wykonywanie hospitalizacji w trybie planowym, które obecnie zgodnie z rekomendacjami NFZ zostało wstrzymane. Każdy bowiem pacjent mógłby mieć zrobiony test w perspektywie ok. 50 minut – godziny. Co ważne, sprzęt pozwala również na oznaczanie innych patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Sprzęt byłby zatem bardzo przydatny dla diagnozowania nie tylko covid-19, ale też innych chorób w okresie zwiększonej zachorowalności (zwłaszcza wirusów grypy), a także – co niezmiernie istotne – dla wykrywania bakterii Clostridium Difficile – odpowiedzialnej za większość zakażeń szpitalnych.