POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Szpital wznawia odwiedziny pacjentów

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. od dzisiaj (poniedziałku 12 lipca) wznawia odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitalnych.

Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o wznowieniu możliwości odwiedzin w związku z „obserwowanym obecnie spadkiem liczby zakażeń SARS-CoV-2”.  Ze względu jednak na trwający stan epidemii, odwiedziny możliwe są w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w oddziałach, w których sytuacja epidemiologiczna na to pozwala.

Placówka opracowała 11 punktów z zaleceniami, do których powinny stosować się osoby odwiedzające swoich bliskich.

Poniżej zasady i zalecenia dla osób odwiedzających pacjentów, hospitalizowanych w szpitalach w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach:

 1. Odwiedziny mogą odbywać się w godzinach od 14:00 do 17:00.
 2. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.
 3. Wskazane jest, aby pacjenta odwiedzała ta sama osoba.
 4. Osoby odwiedzające muszą być bezwzględnie zdrowe, tj. bez objawów infekcji.
 5. Odwiedzający nie może być w izolacji lub na kwarantannie.
 6. O potrzebie odwiedzin i częstotliwości każdorazowo decyduje lekarz kierujący oddziałem.
 7. Termin odwiedzin należny ustalić telefonicznie (numery telefonów dostępne są na stronie szpitala www.zoz.wodzislaw.pl – PRZEJDŹ)
 8. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzać tylko jedna osoba.
 9. Każda osoba odwiedzająca przed wejściem na teren Szpitala oraz w trakcie odwiedzin musi mieć prawidłowo założoną maseczkę ochronną oraz zdezynfekować dłonie.
 10. Przed wejściem do Szpitala z osobą odwiedzającą przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny (ankieta) w kierunku możliwości narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 oraz wykonywany jest tej osobie pomiar temperatury.
 11. W sytuacji zaistnienia ryzyka zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny mogą zostać w trybie nagłym zawieszone przez Dyrektora szpitala.