Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Szkolenie dla NGO

Szkolenie dla NGO

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika zapraszają na spotkanie doradcze dotyczące przygotowania projektu grantowego.

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania:
1. Zasady naboru wniosku w ramach trwającego konkursu na zadania publiczne Powiatu  Wodzisławskiego
2. Cechy projektu.
3. Charakterystyka projektu.
4. Projekt a problem lub potrzeba.
5. Co to jest cel, rezultat i produkt projektu?
6. Planowanie działań w powiązaniu z harmonogramem i budżetem.
7. Wkład własny do projektu.
8. Najczęstsze błędy w przygotowaniu projektu.

Termin spotkania: poniedziałek, 01.12.2014, godz. 15.00 – 17.00.
Miejsce: Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu, Wodzisław Śl., ul. Pszowska 92.

 

Spotkanie poprowadzą:

Barbara Jasińska-Musik, Z-ca Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
Justyna Szyndler, Doradca ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej, CRIS
Piotr Dominiak, Doradca ds. Podmiotów Ekonomii Społecznej, CRIS

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) działających na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, powiat wodzisławski, rybnicki, raciborski). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zgłoszenia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 01.12.2014 do godz. 12 na adres email: inkubator@powiatwodzislawski.pl.

Tel. kontaktowy: 32 453 99 83.

 

Warunkiem udziału jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie (tzw. formularza PEFS) – dotyczy osób, które nie uczestniczyły jeszcze w działaniach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”.