Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Szesnaście Dni Przeciw Przemocy

Szesnaście Dni Przeciw Przemocy

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. W tym czasie instytucje społeczne podejmują szereg działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powiat Wodzisławski i jego jednostki również od wielu lat aktywnie włączają się w takie działania. Jednym z nich jest Kampania Białej Wstążki, która pierwszy raz realizowana była w naszym powiecie w 2009 roku. W tym roku ze względu na pandemię będzie miała jednak trochę inny przebieg niż w latach ubiegłych.

Stop Przemocy grafika okolicznościowa

Kampania przeciwko przemocy ma swój początek w wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r., gdy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna – antyfeminista zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – „kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych”. W drugą rocznicę tej strzelaniny w Kanadzie, mężczyźni zainicjowali Kampanię Białej Wstążki. Organizatorzy postanowili nosić na klapie ubrań białe wstążki jako symbol sprzeciwu wobec zachowań przemocowych stosowanych wobec kobiet i uzmysłowienia paniom, że nie wszyscy mężczyźni godzą się na stosowanie przemocy.

Na przestrzeni ostatnich lat w wielu miastach Polski podejmowane były inicjatywy skierowane w szczególny sposób do osób doznających przemocy, świadków i osób stosujących przemoc, których celem było upowszechnienie informacji o zjawisku przemocy, jej skutkach oraz możliwościach przeciwdziałania.

Systemowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały opracowane i były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata 2016-2020. Zaangażowane w jego realizację są jednostki organizacyjne powiatu takie jak: Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. To pracownicy tych instytucji co roku analizują potrzeby społeczności lokalnej i planują, opracowują i realizują działania kampanii. Zapraszane są do współpracy także osoby, które dzielą się swoim doświadczeniem życiowym (często trudnym), wspierają i dają nadzieję na lepsze jutro. Dają często świadectwo o tym, że wspólne życie może się opierać na wzajemnym szacunku i współpracy, wzmacniając tym samym motywację do podejmowania wyzwania o zmianie.

Co roku Kampanii Białej Wstążki towarzyszy inny temat przewodni. Na przykład w 2017 roku pod hasłem „Ręka służy do pomocy Nie do PRZEMOCY” omawiano zagadnienia przemocy domowej. Działania takie jak: konkursy tematyczne, kluby dyskusyjne, filmoterapia, warsztaty i pogadanki dotyczące tej problematyki, konsultacje, zajęcia z samoobrony, mecz piłki nożnej oraz marsz PO MOC, przeznaczone były głównie dla młodzieży szkolnej i rodziców oraz przedstawicieli pomocowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

W 2018 roku podjęto temat zaniedbania wobec dzieci jako jednego z przejawów przemocy emocjonalnej. Działania takie jak: konkurs na hasło kampanii oraz zadania tematyczne, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz marsz PO MOC, były realizowane pod hasłem: „ZANIEDBANIE – mamy sposób na NIE.”

W 2019 roku hasło „Miłość i szacunek to dla wszystkich dobry kierunek” odzwierciedlało działania związane z mową nienawiści i cyberprzemocą, a były to m.in.: prelekcje dla rodziców uczniów szkół podstawowych, szkolenia dla pracowników jednostek powiatowych, pogadanki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz spotkania ich wychowanków z klientkami PSOW dla Ofiar Przemocy oraz seniorami Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Tradycją stało się, iż w ramach Kampanii Białej Wstążki organizowane są rozgrywki sportowe „Sport bez agresji i przemocy”, podczas których na boisku do tej pory mierzyli się wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych z funkcjonariuszami policji z komisariatów w Wodzisławia Śl. i Rydułtowach oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Do stałych działań w ramach kampanii należy również przypięcie białej wstążki do ubrania oraz marsz PO MOC, który wyraża sprzeciw wobec stosowania przemocy oraz solidarność z tymi, którzy borykają się z kryzysem wynikającym z doświadczania jakichkolwiek form przemocy.

Rozpowszechniane treści edukacyjne kierowane są do osób w różnym wieku, od tych najmłodszych w szkołach podstawowych do seniorów. – W tym szczególnym roku, kiedy w trosce o zdrowie musimy zrezygnować z niektórych stałych elementów naszej Kampanii, zdecydowaliśmy się na medialną formę dotarcia do społeczności naszego powiatu. Tegoroczna Kampania Białej Wstążki będzie dotyczyła zagadnień odnoszących się do osób starszych, a hasło „Zawsze jest pora na serce dla seniora” ma przypomnieć nam, że seniorzy powinni być objęci szczególnym rodzajem opieki i wsparcia – wyjaśnia Celina Uherek-Biernat, dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zachęcamy do śledzenia mediów, gdzie będą publikowane różne artykuły obrazujące temat Kampanii Białej Wstążki. Zachęcamy także wszystkich do zrobienia białej wstążki i w terminie 25.11 – 10.12.2020 roku, podczas szesnastu Dni Przeciw Przemocy, eksponowania tego symbolu sprzeciwu wobec krzywdzenia. W ten sposób okażecie Państwo wsparcie kampanii oraz dacie świadectwo temu, że los seniorów i innych osób doświadczających przemocy nie jest Wam obojętny.

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w tym szczególnym okresie 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet zaprasza na konsultacje.

Jeżeli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem krzywdzenia zapraszamy Cię na konsultację do naszego Ośrodka.  

Doświadczanie kryzysu wynikającego z doznawania przemocy często rodzi poczucie bezsilności i niemocy. Jeżeli chcesz się z tym zmierzyć, zapraszamy umów się na konsultację.

Jesteśmy dla Ciebie przez siedem dni w tygodniu.

Przed spotkaniem, umów się telefonicznie z konkretnym specjalistą pod nr 32 455 60 32 w godzinach od 7.00 do 20.00

 W sytuacji poczucia zagrożenia Ośrodek Wsparcia może zapewnić Ci schronienie.