POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Świeć życiem!

W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej pod nazwą "Świeć życiem" organizatorzy zwracają uwagę na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg takich jak piesi czy rowerzyści. To istotne zwłaszcza jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok i pogarszają się warunki na drogach.

Honorowym patronatem akcję objął krajowy duszpasterz kierowców oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzięki kampanii powstały dwa spoty, przedstawiające niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego.