POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Świadomie, pewniej, łatwiej, lepiej – nowy projekt dla podopiecznych „Perły”

„PERŁA+” - taką nazwę nosi najnowszy projekt Powiatu Wodzisławskiego, którego celem jest poprawa sytuacji życiowej i społecznej osób chorych psychicznie, które korzystają z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Perła” w Wodzisławiu Śląskim. Projekt potrwa do końca 2022 r.

wsparcie,, pomoc, ludzie połączeni w sieci pomagający jednemu z nich, ubezpieczenie

logo projektów z udziałem EFS

W inicjatywie weźmie udział 15 osób wyłonionych spośród klientów Ośrodka oraz z ich otoczenia, tj. rodzin, przyjaciół i sąsiadów. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem, którego celem pośrednim jest wzmocnienie i poszerzenie sieci oparcia społecznego. Głównym założeniem projektu jest jednak zapewnienie uczestnikom warunków do wzrostu ich samodzielności społecznej oraz ekonomicznej, poprawa zdolności adaptacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości, oraz lepsze wykorzystanie własnych możliwości.

Projekt przewiduje realizację wielu elementów, dzięki którym uczestnicy będą mogli poczuć się pewniej w swoim środowisku. Między innymi zaplanowano zajęcia z zakresu hortiterapii (oddziaływania terapeutyczne wynikające z kontaktu z przyrodą), treningi kulinarne, zajęcia sportowo-rekreacyjne czy spotkania z doradcą zawodowym. Będzie również terapia poprzez sztukę, spotkania integracyjno-rekreacyjne czy grupa wsparcia dla rodzin.

Nie zapomniano także o osobach, które na co dzień wspierają klientów „Perły”, czyli zatrudnionych w ośrodku terapeutów. Dzięki projektowi będą mogli oni skorzystać z dodatkowego szkolenia.

Działania projektowe stanowić będą uzupełnieniem i rozszerzeniem codziennej działalności POW „Perła”.

Całkowita wartość projektu to ponad 105 tys. zł, z czego aż 93% stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Więcej na jego temat można przeczytać TUTAJ (link – nowe okno)

budynek Powiatowego Ośrodfka Wsparcia Perła w Wodzisławiu Śl.