Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sukces ucznia PCKZiU!

Sukces ucznia PCKZiU!

Dominik Kominek – uczeń klasy 3, kształcący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., zajął 2. miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pod hasłem „Bezpieczny skok z BHP do górnictwa”.

sukces ucznia pckziu

W finale tegorocznego konkursu, który odbył się w polu szkoleniowym katowickiej kopalni Wujek na poziomie 370, zmierzyło się czterech najlepszych w województwie uczestników etapów międzyszkolnych. Wszyscy laureaci – Dawid Bulenda (zwycięzca, Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku), Dominik Kominek, Kamil Wojtala (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu) i Mateusz Łaszcz (Zespół Szkół nr 2 w Katowicach) – uczą się w szkołach współpracujących z Polską Grupą Górniczą.  Opiekunem Dominika była Helena Spyra – nauczycielka przedmiotów zawodowych.

Wojewódzki Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy” kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa śląskiego, kształcących się w zawodach górniczych. Konkurs ma na celu m.in. popularyzowanie wśród młodzieży treści z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poszerzanie wiedzy o zakładowych systemach bhp z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.