POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Starosta Tadeusz Skatuła z tytułem Samorządowca – Spółdzielcy

Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie 25 marca 2014 r. rozstrzygnęła konkurs o tytuł Samorządowca – Spółdzielcy. Wśród laureatów znalazł się starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła.

Wyróżnienia wręczyli: m.in.: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, który konkurs objął patronatem, a także władze Krajowej Rady Spółdzielczej.

Od 2004 r. środowisko spółdzielcze nagradza tych przedstawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów samorządowych i państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na ich terenach. Konkurs „Samorządowiec-Spółdzielca” ma uhonorować za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowisku.

W tym roku tytuł „Samorządowca-Spółdzielcy” otrzymało 39 osób. Wśród nich wodzisławski starosta Tadeusz Skatuła, którego kandydaturę zgłosiło środowisko spółdzielcze gminy  Gorzyce.

Autorem fotografii jest Marcin Siekierzyński.