Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Starosta powołał nową radę - Powiat Wodzisławski

Starosta powołał nową radę

Starosta Tadeusz Skatuła powołał skład nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W Radzie zasiedli: Irena Kasperek ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląski, Barbara Wojciechowska ze Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, Andrzej Wojteczek reprezentujący Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim, Anna Białek z Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” z Wodzisławia Śl. oraz Lucyna Stiel z „Radlińskiej Przystani”.

Pierwsze oficjalne posiedzenie nowej rady odbędzie się 18 marca br., w trakcie którego wybrany zostanie przewodniczący oraz określone zostaną kierunki jej działania.
Rada jest organem opiniodawczym i doradczym władz powiatu, funkcjonującym w oparciu o ustawę o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz stosowane przepisy wykonawcze. Zgodnie z zapisami art. 44b ust. 2 ustawy, do zakresu działania rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Wodzisławskiego, a także inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.