POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Starosta apeluje w sprawie skrzyżowania w Syryni

Starosta Leszek Bizoń zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ponowne przeanalizowanie możliwości zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową 3512S (ul. Raciborska) w Syryni.

Starosta przypomniał w piśmie, że Powiat Wodzisławski już w latach ubiegłych wielokrotnie zabiegał i monitował o przebudowę niebezpiecznego skrzyżowania oraz o zainstalowanie na nim sygnalizacji świetlnej. W ostatnim czasie Leszek Bizoń też dwukrotnie spotykał się z przedstawicielami ZDW w tej sprawie.

Teraz starosta proponuje Zarządowi Dróg Wojewódzkich podjęcie tematu modernizacji skrzyżowania w Syryni po raz kolejny. Deklaruje też gotowość do współpracy w tym zakresie. Przypomina ponadto, że Powiat Wodzisławski aktualnie realizuje już też we własnym zakresie inny projekt dotyczący opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej (ul. Pszowskiej) z drogą powiatową (ul. Górnicza), choć jest to zadanie samorządu wojewódzkiego.

foto. Maps Google, dostęp 8 sierpnia 2019 r.