Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sprawozdanie zbiorcze – publiczny transport zbiorowy

Sprawozdanie zbiorcze – publiczny transport zbiorowy

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych opracowane zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

POBIERZ – Sprawozdanie – publiczny transport zbiorowy