POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Skrzyżowanie „pięciu dróg” już przejezdne

Dobra informacja dla kierowców. Barierki i słupki uprzątnięte, sygnalizacja świetlna włączona. Od dzisiaj koniec utrudnień na skrzyżowaniu tzw. „pięciu dróg” w Wodzisławiu Śl.

skrzyżowanie 1

Trzy tygodnie przed terminem zakończyła się przebudowa układu drogowego w wodzisławskiej dzielnicy Wilchwy. Od dzisiaj, 6 sierpnia, ruch na skrzyżowaniu ulic: Turskiej, Skrzyszowskiej i Stefana Czarnieckiego odbywa się normalnie z wyjątkiem wlotu w ulicę Mszańską, gdzie nadal trwają roboty związane z kompleksową przebudową drogi. (WIĘCEJ – TUTAJ)

Prace związane z remontem skrzyżowania polegały na korekcie niwelety i wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych oraz nowej nawierzchni. Jego przebudowa obejmowała również wykonanie odwodnienia drogi, wzmocnienie jej konstrukcji, wymianę krawężników oraz wymianę i przełożenie chodników z kostki betonowej. Prace pozwoliły na zmianę konstrukcji tarczy skrzyżowania wraz z przebudową istniejących ciągów pieszych. Tym samym wzrośnie komfort i bezpieczeństwo korzystania ze skrzyżowania zarówno przez osoby zmotoryzowane, jak i niechronionych użytkowników drogi. Inwestycję udało zakończyć się tygodnie przed terminem, a jej wykonawcą była firma AUTO-TRANS Asfalty sp. z o.o. z Gierałtowic.

Przypomnijmy, że inwestycja była możliwa dzięki temu, że władze Powiatu Wodzisławskiego zmieniły na bardziej korzystne finansowanie modernizacji ul. Mszańskiej i Turskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zamiast z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu udało się wygospodarować środki również na przebudowę skrzyżowania.

Początkowo nie była ona planowana, ponieważ nie zawierała tego dokumentacja projektowa przejęta od Miasta Wodzisławia Śl. (dokumentację przebudowy ul. Mszańskiej na odcinku od skrzyżowania „pięciu dróg” do „wjazdu do strefy gospodarczej” opracowano na zlecenie Miasta, które planowało w tym rejonie budowę układu komunikacyjnego dla strefy gospodarczej na Wilchwach). Dodatkowo sytuację komplikował fakt, że po „doprojektowaniu” przez PZD przebudowy kolejnych odcinków ul. Mszańskiej (i to bez skrzyżowań) szacowany koszt inwestycji wzrósł na tyle, że kolejne zwiększanie zakresu robót mogłoby spowodować przesunięcie realizacji inwestycji na lata późniejsze lub całkowicie ją zablokować. Z tego powodu skupiono się na przebudowie samej drogi bez skrzyżowań. Korzystniejsze warunki finansowania przebudowy ul. Mszańskiej i Turskiej spowodowały, że starosta Leszek Bizoń wspólnie z Zarządem Powiatu mogli zdecydować o modernizacji również skrzyżowania pięciu dróg.