Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

24 listopada 2022 roku o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92A  odbędzie się XLV (45.) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Logo powiatu wodzisławskiego

Porządek obrad 45. sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Powiatu.
 4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
  a) informacja Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska na terenie województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok
  b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  c) informacja na temat zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIV sesji.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego
  c) zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
  d) powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej
  e) powierzenia Miastu Pszów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Pszów w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej
  f) powierzenia Miastu Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej
  g) powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami
  i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Informacje bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XLV sesji.