Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

44. sesja (XLIV) Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 października 2022 roku o godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a.

Logo powiatu wodzisławskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Wodzisławski w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLIII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany uchwały Nr XXXI/369/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 1 września 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Żory w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Parafia w Wodzisławiu Śląskim,
  e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  h) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 12 czerwca 2022 r. dotyczącego przywrócenia biletów liniowych na linii S71,
  i) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 15 czerwca 2022 r. dotyczącego uruchomienia dwóch par weekendowych pociągów: Racibórz – Żywiec oraz Chałupki – Wisła Głębce,
  j) poparcia stanowiska Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczącego sprzeciwu wobec stopniowego redukowania od 2020 roku oferty pociągów dalekobieżnych PKP Intercity dla Wodzisławia Śląskiego i Rybnika.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XLIV sesji.