Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Czterdziesta trzecia (XLIII) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 22 września 2022 r. o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Powiatu.

4. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:

a) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,

b) odmowy wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności przyszłych przysługujących Konsorcjum firm: Catermed Sp. z o. o., Naprzód Service Sp. z o. o. wobec Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,

c) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,

e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XLII sesji.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Logo powiatu wodzisławskiego.