Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIX (trzydziesta dziewiąta) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a.

Logo Powiatu Wodzisławskiego

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2021 roku – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim.
 5. Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXVIII sesji,
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) zmiany uchwały nr LII/559/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Powiatu Wodzisławskiego,
  c) dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
  d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2022 rok wraz z załącznikami,
  e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022-2037,
  f) rozpatrzenia skargi Pana G.M. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Informacje bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXXIX sesji.