Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XI sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 października w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 12:00.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 października 2011 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu.
4.    Funkcjonowanie placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym i dotującym.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od X sesji.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych, Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i Kierowników jednostek organizacyjnych
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2012,
b)    zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
c)    zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 r. wraz z załącznikami,
d)    przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Informacje bieżące.
12.    Zamknięcie obrad XI sesji.