POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XI sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w czwartek, 26 września o godz. 14:00, w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 A.

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 września 2019 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Powiatu.
 4. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o wykonaniu planu finansowego Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od X sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
  b) ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej,
  c) wyrażenia woli zawarcia memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko – Śląskiego w Republice Czeskiej,
  d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
  e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim,
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim,
  i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1  im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim,
  j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2  im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim w pięcioletnie Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim,
  k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3  im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim w pięcioletnie Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Wodzisławiu Śląskim,
  l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Rydułtowach w pięcioletnie Technikum w Rydułtowach,
  m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Pszowie w pięcioletnie Technikum w Pszowie,
  n) stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim,
  o) określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia,
  p) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok wraz z załącznikami,
  r) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2019 – 2034,
  s) zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XI sesji.