Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w najbliższy piątek, 21 grudnia, w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 13:30.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 21 grudnia 2012 roku

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXV sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego:*)
a)    podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013 – 2023,
b)    podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz
z załącznikami.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ulicy Obywatelskiej 30,
b)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna w Radlinie przy ulicy Orkana 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ulicy Orkana 23,
c)    zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Szkoła Policealna Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Szkolnej 1,
d)    powierzenia Gminie Mszana zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mszana w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymania zieleni przydrożnej,
e)    powierzenia Gminie Marklowice zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Marklowice
w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
f)    powierzenia Gminie Miasto Rydułtowy zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Rydułtowy w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodników dróg powiatowych oraz utrzymywania zieleni przydrożnej,
g)    zmiany uchwały Nr III/41/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
8.    Sprawozdania z pracy komisji za 2012 rok i plany pracy komisji na 2013 rok.
9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Informacje bieżące.
12.    Zamknięcie obrad XXVI sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala

*) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 201 3- 2023 oraz projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok wraz z załącznikami, radni otrzymali w dniu 15 listopada 2012 r.