Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 27 września (czwartek) w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 a. Początek obrad o godzinie 13:30.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 września 2012 roku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za  I  półrocze 2012 r., informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja  o wykonaniu planu finansowego PPZOZ.*)
8. Sprawozdanie z  wykonania uchwał Rady Powiatu Wodzisławskiego za I półrocze 2012 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach :
a) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
b) zmiany uchwały Nr IV/56/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia PERŁA  w Wodzisławiu Śląskim,
c) udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój,
d) poparcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami,
f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012-2022,
g) rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Błatonia z dnia 11 września 2012 rok na  bezczynność Starosty Powiatu Wodzisławskiego,
h) rozpatrzenia skargi Pana Henryka Rducha, Pana Stanisława Ryszki i Pana Pawła Rducha z dnia 29 lipca 2012 roku na działalność Starosty Wodzisławskiego,
i) wyrażenia poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej jako języka regionalnego.
10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11.  Wnioski i oświadczenia radnych.
12.  Informacje bieżące.
13.  Zamknięcie obrad XXIII sesji.

 

*) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za  I  półrocze 2012 r., informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacja  o wykonaniu planu finansowego PPZO Radni otrzymali w  dniu 30 sierpnia 2012 r.