Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Seminarium konsultacyjne dotyczące Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego

Seminarium konsultacyjne dotyczące Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego

W dniu 7 grudnia 2009r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a odbyło się seminarium konsultacyjne dotyczące Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego, realizowane w ramach projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego”

Celem projektu jest stworzenie systemu zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Wodzisławskiego.  W seminarium wzięli udział uczestnicy projektu: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, samorządów gospodarczych i zawodowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Otwarcia seminarium dokonał Tadeusz Skatuła – Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego, który w dalszej części wygłosił prelekcję na temat strategicznych obszarów rozwoju Powiatu Wodzisławskiego, kładąc szczególny nacisk na cele i zadania strategiczne związane z rozwojem gospodarczym powiatu.
Analizę lokalnego rynku pracy na podstawie badań ankietowych przedsiębiorców z terenu powiatu wodzisławskiego i instytucji uczestniczących w projekcie przedstawił Maciej Kalski – specjalista ds. badań z firmy CTC Polska. Badania te koncentrowały się na takich zagadnieniach jak: wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie, problemy kadrowe, rodzaj podstawowej działalności, plany i  bariery rozwojowe, popyt na usługi / produkty, sytuacja finansowa i inwestycje. Będą one podstawą do przygotowania szczegółowego raportu diagnozującego sytuację na terenie powiatu wodzisławskiego.

W dalszej części seminarium Tomasz Rawski – koordynator projektu z firmy CTC Polska, omówił poszczególne etapy prac nad strategią zarządzania zmianą gospodarczą oraz oczekiwane efekty współpracy.
Ostatnią prelekcję na temat roli strategii w kształtowaniu zmiany gospodarczej przedstawiła Agnieszka Brożkowska – Pronova Grupa Twórczych Rozwiązań. Omówiła wstępną koncepcję prac nad partnerską strategią zmiany gospodarczej oraz przedstawiła korzyści związane z uczestnictwem w opracowaniu dokumentu.
Podsumowaniem seminarium była dyskusja uczestników dotycząca kwestii budowania partnerstwa oraz prac nad strategią.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.impulsdozmian.pl.