POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Samorządy wspierają szpitale

Miasto Wodzisław Śl. oraz Miasto Radlin podjęły uchwały w sprawie udzielenia wsparcia Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na przedsięwzięcia, których celem jest m.in. walka z zagrożeniem ze strony koronawirusa.

szpital w Wodzisławiu Śl.

Od lat działalność szpitali jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia niedofinansowana. Od lat też podmioty tworzące szpitali, w przypadku placówek w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach jest to Powiat Wodzisławski – robią, co mogą, by szpitalom pomagać. Same jednak często znajdują się w nie najlepszej kondycji. Z powodów prawnych samorządy nie mogą też finansowo wspierać działalności bieżącej lecznic.

W tym roku nad placówkami publicznej ochrony zdrowia zawisły dodatkowo kłopoty związane z walką z koronawirusem. Nawet te szpitale, które nie zostały przekształcone w jednoimienne szpitale zakaźne, są bardzo obciążone. Tak jest w przypadku szpitali w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach, które decyzją Wojewody Śląskiego funkcjonują w stanie podwyższonej gotowości.

Nic więc dziwnego, że dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik zwrócił się do lokalnych samorządów z apelem o wsparcie. Poprosił m.in. o pomoc w sfinansowaniu zakupu przenośnego aparatu usg do oceny stanu układu oddechowego i układu krążenia, a także przenośnego aparatu rtg dla Oddziału Pediatrycznego w Rydułtowach. Dyrektora w staraniach o pomoc wsparł zarząd powiatu ze starostą Leszkiem Bizoniem na czele.

Samorządy miast i gmin powiatu ze zrozumieniem przyjęły prośbę o pomoc. Na wtorkowej sesji w Radlinie władze tamtego miasta zdecydowały o udzieleniu szpitalom pomocy w kwocie 20 tys. zł. Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. radni wspólnie z prezydentem miasta postanowili o udzieleniu PPZOZ pomocy w łącznej wysokości 300 tys. zł. Niewykluczone jest również wsparcie ze strony innych samorządów.

Z kolei Zarząd Powiatu 11 marca zdecydował o umorzeniu szpitalom pożyczek na łączną kwotę prawie 830 tys. zł.