POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Samorządowe spotkanie noworoczne

We wtorek, 7 stycznia, odbył się pierwszy w tym roku Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. Starosta Leszek Bizoń przekazał wszystkim zebranym noworoczne życzenia, podsumował miniony rok oraz przedstawił budżet powiatu i plany na rok 2020.

samorządowe spotkanie noworoczne

Wyjątkowo uroczysty, bo noworoczny charakter miał pierwszy w tym roku Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego. O atmosferę zadbał zespół muzyczny Gimpel Band z Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach pod opieką Katarzyny Konofał i Moniki Brych.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko włodarze miast i gmin powiatu, ale także przewodniczący rad miejskich i gminnych. Gospodarzem spotkania był starosta Leszek Bizoń. Obecny był także cały zarząd powiatu oraz prezydium rady z przewodniczącym Adamem Krzyżakiem na czele. Na konwent przybył też poseł RP Krzysztof Gadowski i radny sejmiku Jarosław Szczęsny oraz dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a zarazem prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny.

W konwencie uczestniczyli też szefowie powiatowych służb i straży: Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śląskim Marek Misiura i Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim Grzegorz Matuszek. Obecni byli ponadto: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim Barbara Orzechowska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim Izabela Tomczyk, Dyrektor PPZOZ Krzysztof Kowalik, Kierownik ZUS w Wodzisławiu Śląskim Rafał Obetkon, ks. prałat Bogusław Płonka oraz ks. Daniel Ferek z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim. Na zaproszenie starosty w spotkaniu wziął też udział Piotr Zamarski były Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl., który wraz z końcem roku przeszedł na emeryturę. Starosta podziękował odchodzącemu inspektorowi za wieloletnią pracę i czuwanie nad bezpieczeństwem budowlanym na terenie powiatu.

Podczas konwentu podsumowano działania powiatu m. in. w zakresie inwestycji drogowych, edukacji czy służby zdrowia. Starosta podziękował gminom za dobrą współpracę i przekazaną pomoc finansową, w szczególności na zadania drogowego. Szef powiatu przedstawił też główne założenia finansowe na 2020 rok.  Zgodnie z nimi, w tym roku planowany jest wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu na 2019 r. o 104%. Oznacza to, że władze powiatu planują na inwestycje wydać ponad 27 mln zł. To wynik głównie dobrej skuteczności powiatu w sięganiu po środki zewnętrzne. Na koniec starosta złożył wszystkim uczestnikom spotkania noworoczne życzenia.