POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Zarząd Powiatu

Członek Zarządu Kornelia Newy

Członek Zarządu: Kornelia Newy

Sekretariat członka zarządu: pok. 229 (budynek przy ul. Pszowskiej 92A)
tel. 32 412 09 64
e-mail: kornelia.newy@powiatwodzislawski.pl
Obsługę zapewnia Wydział Oświaty, tel. 32 453 99 60

KANCELARIA:
tel. 32 453 99 69, fax. 32 412 09 42

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Członek Zarządu Kornelia Newy przyjmuje we wtorki w godz. 8:30-9:30.

Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem Oświaty oraz powiatowymi placówkami oświatowymi.

Członek Zarządu Kornelia Newy

Mieszkanka Rydułtów od urodzenia. Przez lata związana zawodowo z oświatą jako nauczyciel, a następnie dyrektor szkoły. Za pracę pedagogiczną otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń resortowych, w tym Nagrodę Ministra Oświaty, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi i Zasłużony dla Miasta Opola. Związana również ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Działalność samorządową rozpoczęła od pracy w Komitecie Obywatelskim, który doprowadził do usamodzielnienia się Rydułtów. Pełniła funkcję radnej miejskiej oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta Rydułtowy. Współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Rydułtów oraz miejskiej gazety „Kluka”. W kadencji 1998-2002 radna Powiatu Wodzisławskiego i zarazem nieetatowy członek Zarządu. W latach 2006-2018 Burmistrz Miasta Rydułtowy. Od 21 XI 2018 r. radna Powiatu Wodzisławskiego i członkini Zarządu Powiatu. Za swoją działalność odznaczona m.in. Medalem Pro Memoria i Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.