Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r. - Powiat Wodzisławski

Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zmieniły się niektóre przepisy w zakresie ochrony praw konsumentów.

Zasadnicza zmiana to przeniesienie części przepisów regulujących uprawnienia konsumentów w razie stwierdzenia wady towarów – z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

Po zmianie:

1) przepisy kodeksu cywilnego nadal regulują prawa konsumenta w zakresie:

 • rękojmi za wady nieruchomości,
 • rękojmi za wady prawne (zmieniony art. 5563c.),
 • rękojmi za wady dzieła, które nie jest towarem (np. usługi pralnicze, fryzjerskie itp.),
 • gwarancji.

2) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta regulują prawa konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową nabytego na mocy:

 • umowy sprzedaży towarów,
 • umowy o dzieło będące towarem (np. wykonanie mebli na zamówienie, uszycie garnituru),
 • umowy dostawy,
 • umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.

W nowej wersji ustawy o prawach konsumenta:

 • pojęcie: wada zastąpione zostało terminem: brak zgodności z umową czyli niezgodność z umową,
 • przedsiębiorca nadal odpowiada za te niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili dostarczenia towaru konsumentowi i ujawniły się w ciągu dwóch lat,
 • nowością jest, że przez całe 2 lata obowiązuje domniemanie, że tak właśnie było (poprzednio takie domniemanie obowiązywało tylko w pierwszym roku),
 • wydłużono terminy przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi,
 • zmieniły się uprawnienia konsumenta, jeżeli towar okazał się  niezgodny z umową:
  • konsument może teraz żądać przede wszystkim naprawy lub wymiany.
  • dopiero, gdy te żądania nie zostały spełnione lub nie doprowadziły do zgodności z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Ponadto wprowadzono przepisy, które dodatkowo chronią konsumentów zawierających umowy na wycieczkach i tzw. pokazach:

 • pozwalają na odstąpienie od umowy zawartej przez konsumenta na pokazie,
 • wydłużają z 14 do 30 dni termin odstąpienia od umowy zawartej na wycieczce,
 • zakazują przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej podczas wycieczki, pokazu lub podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i dotyczą umów zawartych po tej dacie.

Do umów zawartych przed końcem 2022 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Zapraszamy konsumentów do zadawania pytań, jakie przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do konkretnej zawartej przez nich umowy.

Zachęcamy także do zapoznania się z podsumowaniem wprowadzonych zmian przygotowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta na stronach internetowych tego urzędu (uwaga: linki do zewnętrznych stron internetowych):