Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Inne instytucje pomagające konsumentom - Powiat Wodzisławski

Inne instytucje pomagające konsumentom

 

Publikujemy informacje o instytucjach pomagających konsumentom w Polsce z podziałem na obszary tematyczne (wszystkie zamieszczone poniżej linki odnoszą do zewnętrznych serwisów informacyjnych):

Porady ogólne

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl
  http://porady.konsumenci.org/
  Infolinia Konsumencka przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php
  Wyszukiwarka rzeczników praw konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/pomoc.php
  Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach:
  https://www.uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php#faq549
 2. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61
 3. Konsumenckie Centrum E-porad prowadzone przez Stowarzyszenie Aquila, Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Stowarzyszenie dla Powiatu. Porady mailowe udzielane są za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Porady specjalistyczne:

Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie

Usługi finansowe i sprawy z zakresu ubezpieczeń

Usługi z zakresu energii i paliw gazowych

Usługi przewozu kolejowego

Usługi przewozu lotniczego

Inne: