POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Starostwo Powiatowe

Biuro Kontroli

Adres siedziby Wydziału:
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.

Kierownik Biura: Janusz Komoniewski
tel. 32 412 09 47
e-mail: kontrola@powiatwodzislawski.pl
III piętro, pokój 305

Inspektor: Sylwia Burda
tel. 32 412 09 50
III piętro, pok. 306

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski

Do zadań Biura należy w szczególności:

  1. Prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych, organach administracji zespolonej Powiatu i komórkach organizacyjnych Starostwa;
  2. Prowadzenie kontroli w jednostkach posiadających osobowość prawną oraz w innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego, w tym kontrola finansowa prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego;
  3. Prowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych;
  4. Opracowywanie planów kontroli oraz sprawozdań z ich realizacji;
  5. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie czynności kontrolnych oraz ścigania nadużyć;
  6. Przygotowywanie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.