Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski » Są dodatkowe środki na wycieczki krajoznawcze uczniów powiatowych szkół

Są dodatkowe środki na wycieczki krajoznawcze uczniów powiatowych szkół

Szkoły prowadzone przez samorząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskały wsparcie finansowe na poznawanie Polski. W sumie chodzi o 55 tys. zł, które zostaną przeznaczone na wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne dla młodzieży.

Rynek Starego Miasta w Krakowie

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy bowiem warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Powiatowe szkoły otrzymały następujące dofinansowania kosztów wycieczek:

  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach – 2 544,00 zł,
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach –  5 914,00 zł,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach – 14 994,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – 18 928,00 zł,
  • Technikum w Pszowie – 7 920,00 zł,
  • Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim – 4 371,00 zł.

Powyższe kwoty stanowią 80% kosztów. Resztę musi stanowić wkład własny. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane koszty przejazdu, bilety wstępów, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Poznaliśmy już miejsca, do których wyjadą uczniowie. Licealiści z Rydułtów wybierają się do Krasiejowa, Opola i Wrocławia. Z kolei koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych będą poznawać górnicze tradycje Nikiszowca oraz kopalniane zabytki w Zabrzu. Odwiedzą też Muzeum w Łambinowicach oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.

Na najdalszą geograficznie wycieczkę wybiera się młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie, która poznawać będzie atrakcje stolicy. W zupełnie przeciwnym kierunku wyjadą natomiast uczniowie technikum z wodzisławskiego Ekonomika. Oni za swoją „destynację” obrali królewski Kraków.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim wyjadą natomiast do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, gdzie zanurzą się w świecie dinozaurów.

Wszystkie wyjazdy będą współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Poznaj Polskę 2022”

logo MInisterstwa Edukacji Narodowejlogo programu Poznaj Polskę