POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ruszył przetarg na remont linii kolejowej Rybnik – Chałupki

Do 15 listopada 2013 r. PKP-PLK zbiera oferty na rewitalizację linii kolejowej Rybnik – Chałupki.

Przetarg na zadanie pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki – POIiŚ 7.1-78” został ogłoszony 8 października w systemie „projektuj i buduj”. Kolej planuje, że roboty budowlane będą prowadzone w 2014 i 2015 r. Dokładny termin zakończenia inwestycji będzie jednak znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Według wstępnych kalkulacji prace powinny zostać ukończone w 2015 r.

Projekt rewitalizacji przewiduje zwiększenie prędkości pociągów na całej linii do 80 km/h. W jej ramach mają zostać wyremontowane lub wymienione tory i podtorze, sieć trakcyjna, perony, rowy i odwodnienie, sygnalizacja, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjna i infrastruktura zabezpieczająca na całym jej przebiegu. Dodatkowo w Wodzisławiu Śl. planowane jest zbudowanie w pobliżu byłego dworca PKS nowego przystanku „Wodzisław Śląski – Centrum”. Środki na opracowanie dokumentacji w tym zakresie miało zabezpieczyć miasto Wodzisław Śl., ale na ostatniej sesji wodzisławscy radni przenieśli je na inne zadania.

Planowany remont linii kolejowej to owoc wieloletnich zabiegów ze strony samorządowców z regionu, w tym Starosty Powiatu Wodzisławskiego, który na bieżąco utrzymywał kontakt z przedstawicielami PKP-PLK. Dzięki staraniom rewitalizacja torowiska z Rybnika do Chałupek została uwzględniona w Wieloletnim Planie Inwestycji Kolejowych oraz na liście podstawowej projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 140,4 mln zł. Z tej kwoty 98 mln zł mają stanowić środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego remont linii oznacza, że jest szansa, aby na trasę z Wodzisławia Śl. do Chałupek powróciły pociągi osobowe. – Nie wyobrażam sobie, aby po wyremontowaniu tej linii mogło być inaczej – zdecydowanie podkreśla starosta Tadeusz Skatuła, który już rozmawiał na ten temat z marszałkiem województwa. Plany lokalnych samorządów sięgają jednak o wiele dalej. Dzięki połączeniu z węzłem kolejowym w Bohuminie powiat wodzisławski, a także cały subregion zachodni województwa śląskiego uzyskałby bowiem korzystne skomunikowanie, m.in. z miastami w Czechach, Austrii i na Słowacji, w tym ze stolicami tych państw.