POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Przypominamy o naborze do programu „Aktywny samorząd”

Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. przypomina, iż z dniem 31 sierpnia 2021 r. upływa termin składania wniosków w ramach Modułu I programu. Z pierwszym dniem sierpnia rozpoczyna się z kolei nabór wniosków do Modułu II.

wózek inwalidzki obrazek

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in.: pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomocy w uzyskaniu prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej.

Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

W tym roku znacząco ułatwiono osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu. Wniosek o dofinansowanie zarówno w ramach modułu pierwszego jak i drugiego można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie rodzajów pomocy, które osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać w ramach Programu.

MODUŁ I

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą otrzymać pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych),
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  tj. protezy na III poziomie jakości,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego;

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą otrzymać pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego;

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu mogą otrzymać pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Możliwa jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności).

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane są w sposób ciągły do 31 sierpnia 2021 roku. Można je złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 bądź przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (link).

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, czyli dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe), przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II określony został termin przyjmowania wniosków od 1 sierpnia do 10 października 2021 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022) 

Wnioski w ramach Modułu II należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW)

 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PCPR – PRZEJDŹ lub pod numerem telefonu: 32 455 14 30 wew. 33 lub 34.

 

logo programu aktywny samorząd

logo PFRON