POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Ruszają płatne staże dla absolwentów szkół branżowych

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. uruchamia nowy program dedykowany absolwentom szkół branżowych, w ramach którego młodzież będzie mogła odbyć płatne staże podnoszące ich kompetencje zawodowe.  

Spotkanie w sprawie staży dla absolwentów szkół branżowychy

Uczniowie bez praktyk

Ze względu na pandemię uczniowie kształcący się w szkołach branżowych nie mogli w pełni realizować praktyk zawodowych. Nie mieli zatem możliwości zastosowania i pogłębienia nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycia dodatkowych umiejętności pożądanych na rynku pracy. Młodzi ludzie, nasyceni wiedzą teoretyczną, zostają wypuszczani ze szkół jako absolwenci, lecz z ograniczonym przygotowaniem praktycznym.

– Czujemy niedosyt kształcenia zawodowego w części praktycznej, ponieważ nasi pracodawcy przez obostrzenia i ograniczania związane z COVID-19 byli wyłączeni z tego sytemu. Dlatego młodzież, która spędza czas u pracodawcy, gdzie podnosi kwalifikacje i umiejętności zawodowe, nie uczestniczyła w tym cyklu. Oczywiście nauczyciele starali się zdalnie nauczać w miarę możliwości tych przedmiotów zawodowych teoretycznych, które są takim początkiem drogi zawodowej, ale bez części praktycznej w zasadzie nie ma fachowca – wyjaśnia naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Katarzyna Zöllner – Solowska.

Z kolei Kornelia Newy, członkini Zarządu Powiatu resortowo odpowiedzialna za oświatę zwraca uwagę, że chociaż nauczanie zdalne to nie to samo co nauka stacjonarna w szkole, to jednak szkoły Powiatu Wodzisławskiego poradziły sobie z tym świetnie, o czym świadczą wyniki matur. Inaczej wygląda to w przypadku praktycznej nauki zawodu.

Niestety nauka praktyczna zawodu prowadzona w naszych szkołach w formie zdalnej nie spełnia tych wszystkich oczekiwań jakie mają władze, rodzice czy przedsiębiorcy – mówi członkini Zarządu.

Wsparcie z urzędu pracy

Naprzeciw tym problemom wyszedł Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, który przygotował dla absolwentów szkół branżowych specjalną ofertę płatnych staży, które mają im pomóc w nabyciu doświadczenia zawodowego, a tym samym podnieść ich atrakcyjność na rynku pracy.

Pomysł Powiatowego Urzędu Pracy o możliwości wykorzystania formy stażu do podniesienia kwalifikacji i zrealizowania tej części praktycznej, której nam zabrakło w systemie edukacji, jest bardzo dobrym pomysłem. Pomoże zarówno uczniom jak i pracodawcom, po pierwsze dalej nawiązywać współpracę na linii pracownik – pracodawca, po drugie dalej edukować w poszczególnych aspektach kształcenia zawodowego, a w konsekwencji wyuczyć sobie fachowca  – mówi Katarzyna Zöllner – Solowska.

Jak wyjaśnia natomiast dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Słotwińska – Plewka pomysł na wykorzystanie staży do zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie zrodził się podczas monitorowania rynku pracy i rozmów z pracodawcami.

Wiele firm przez lockdown musiało ograniczyć działalność. Chodzi o takie branże jak fryzjerska, kosmetyczna czy gastronomiczna, która najdłużej była zamknięta. To spowodowało, że młodzież odbywająca tam praktyki nie miała możliwości zrealizowania pełnego programu zajęć. Te osoby, nie z własnej winy, nie miały czasu nauczyć się tego, co powinien umieć uczeń, który staje się absolwentem szkoły branżowej – tłumaczy Anna Słotwińska-Plewka.

Pomoc dla tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów

Urząd pracy zdecydował o uruchomieniu zarówno dla tegorocznych jak i ubiegłorocznych absolwentów szkół branżowych specjalnego programu, w ramach którego będą mogli odbyć płatne, pięciomiesięczne staże oraz pięciomiesięczne prace interwencyjne.

Staż, zgodnie z definicją, służy nabyciu doświadczenia zawodowego. W latach ubiegłych absolwenci szkół zawodowych takie doświadczenie zdobywali jako młodociani pracownicy. Pandemia zaburzyła ten proces, czas praktyki znacznie się skrócił, uczniowie nie zdobyli wystarczających umiejętności praktycznych. Staż, który proponujemy umożliwi  uzupełnienie tego, czego zabrakło w systemie. Oprócz 5 – miesięcznego stażu, podczas którego wynagrodzenie – stypendium – wypłaca urząd pracy, pracodawca, który po jego zakończeniu  zatrudni stażystę na zasadzie prac interwencyjnych,  przez kolejne 5 miesięcy otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia po 1200 zł miesięcznie. Ta forma pomocy dotyczy uczniów, którzy w tym roku skończyli szkołę, ponieważ oni najdłużej wypadli z normalnego trybu nauczania i praktyk. Natomiast ubiegłoroczni absolwenci będą mogli skorzystać tylko ze staży. To są dwie formy, które chcemy zaproponować absolwentom szkół branżowych, mając nadzieję, że dzięki temu osoby te trafią bezpośrednio na rynek pracy  – podsumowuje dyrektor Plewka.