Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rozmowy z czeskimi partnerami

Rozmowy z czeskimi partnerami

Z inicjatywy Starosty Powiatu Wodzisławskiego, 10 lutego w wodzisławskim Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Ostrawa. Celem było opracowanie wspólnej koncepcji działań na lata 2006-2007 (Powiat Wodzisławski podpisał umowę partnerską z Ostrawą 3 listopada ubiegłego roku).

Tematyka piątkowych rozmów, do których zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów Starostwa i powiatowych instytucji, obejmowała zagadnienia związane z infrastrukturą drogową, ochroną środowiska, edukacją, kulturą i sportem. Pracownicy urzędów z Polski i Czech przedstawili obszary możliwej współpracy i wymiany doświadczeń.

Mówiąc o szlakach komunikacyjnych rozważano możliwość umieszczania polskich oznaczeń na tablicach informacyjnych w Ostrawie. W zakresie ochrony środowiska planowana jest wymiana doświadczeń administracyjnych oraz podjęcie działań w celu oczyszczania wspólnych dla obu krajów wód ze ścieków komunalnych czy dzielenie się doświadczeniami w zakresie ograniczania niskiej emisji.

W dziedzinie edukacji przypomniano o istniejącej już współpracy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, wymianie młodzieży, również w ramach praktyk zawodowych uczniów zaprzyjaźnionych szkół.
Dodatkowo ustalono udział we wspólnych imprezach sportowych i kulturalnych i nakreślono wstępne plany takiej współpracy na rok 2007.

Podczas spotkania padła propozycja przybliżenia mieszkańcom powiatu wodzisławskiego możliwości korzystania z obiektów kulturalnych i sportowych na terenie Ostrawy poprzez uruchomienie na stronie internetowej Starostwa linków do ciekawych stron z ofertą kulturalną i sportową w Czechach.

Starosta zaprosił partnerów z Czech do udziału w organizowanej w tym roku międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie środowiska i zarządzaniu w publicznej służbie zdrowia oraz jednostkach samorządu terytorialnego.