POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Rozmowy o kanale Odra – Dunaj

17 września w Chałupkach na starym przejściu graniczymy zorganizowano konferencję przedstawicieli polskiego i czeskiego rządu dotyczącą przebiegu kanału Odra-Dunaj-Łaba w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej. W spotkaniu udział wzięli również samorządowcy z naszego regionu, w tym starosta Leszek Bizoń.

Póki co nie wiadomo, którędy będzie przebiegał kanał Odra – Dunaj. Rozważane są trzy warianty, tzw. wschodni (przez gminę Gorzyce), zachodni (przez gminę Krzyżanowice) oraz środkowy (pomiędzy zachodnim i wschodnim). W ubiegłą środę zakończyły się konsultacje publiczne co do przebiegu połączenia. – Zarówno Czesi jak i Polacy wnieśli sporo uwag do każdego z trzech wariantów – powiedziała wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

W opinii starosty Leszka Bizonia rozbudowa i modernizacja dróg wodnych jest niezwykle ważna dla naszego regionu. – Nie ma wątpliwości, że budowa tej wodnej autostrady jest dla naszego regionu ogromną szansą. Z jednej strony umożliwi bezpieczny i ekologiczny transport, z drugiej zaś włączy nasz region w europejski system dróg wodnych.

W porządku najbliższej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, która planowana jest w czwartek, znajduje się projekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Gminy Gorzyce co do przebiegu połączenia Dunaj – Odra – Łaba. Zgodnie z tym stanowiskiem gmina rekomenduje wariant wschodni trasy. Wariant ten rekomenduje także zespół specjalistów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który przygotował opracowanie „Analiza wariantów tras kanału Dunaj – Odra- Łaba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym”. Ich zdaniem wyniki analizy upoważniają do stwierdzenia, że rekomendowanym wariantem trasy w polsko-czeskim obszarze transgranicznym jest trasa wschodnia (6.0).  Za jego przyjęciem przemawiają m.in. względy środowiskowe (ominięcie tzw. Meandrów Odry, najmniejsza ingerencja w obszar Natura 2000), a także gospodarcze (przyjęcie tego wariantu w znakomity sposób umożliwi skomunikowanie około 200 ha terenów inwestycyjnych na terenie gminy Gorzyce, planowanych jako centrum logistyczne).