Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Remonty powiatowych dróg – dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa

Remonty powiatowych dróg – dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa

Dzięki środkom własnym, dobrej współpracy z gminami powiatu wodzisławskiego, a także dzięki funduszom zewnętrznym, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na terenie Powiatu wykonywanych jest szereg inwestycji drogowych. Wszystko po to, aby poprawić komfort oraz bezpieczeństwo jazdy. W tym roku do użytku oddano już przebudowaną ulicę Radlińską w Wodzisławiu Śląskim, przebudowany wiadukt w Bluszczowie czy ulicę Powstańców Śląskich w Syryni. Wiele remontów jest w trakcje realizacji, kolejne są na etapie planowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na ich wykonanie.

Inwestycje zrealizowane

 • W Wodzisławiu Śląskim przebudowano drogę powiatową nr 5003S, czyli ul. Radlińską. W ramach inwestycji zmodernizowano prawie kilometrowy odcinek drogi. Ponadto na tym odcinku została wybudowana kanalizacja deszczowa, mury oporowe, a także wybudowano nowe i przebudowano już istniejące chodniki. Skarpy zostały umocnione płytami ażurowymi, a także zostały ułożone nowe warstwy asfaltobetonowe. Na ulicy Radlińskiej jest również nowe oznakowanie poziome i pionowe. Zostały ponadto zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt inwestycji wyniósł 3 375 559 18 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kwota 167 609 989 zł, a z Miasta Wodzisław Śląski – 848 524,26 zł. Wkład Powiatu to 852 935,03 zł.
 • W Bluszczowie przebudowano drogę powiatową nr 5055S, czyli ulicę Dworcową na odcinku 360 mb. W ciągu ul. Dworcowej i Kamieńskiej przebudowano również wiadukt. Po przebudowie wiadukt zyskał dwa pasy ruchu na jezdni oraz wydzielony chodnik dla pieszych. Przede wszystkim została zwiększona jego nośność, która ze względu na zły stan konstrukcji była ograniczona. Koszt inwestycji wyniósł 1 767 807 zł. Znaczącą część, bo 714 159 tys. zł Zarząd Powiatu pozyskał z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Resztę Powiat sfinansował ze środków własnych.
 • W Syryni przebudowy doczekała się ulica Powstańców Śląskich. Na ponad kilometrowym odcinku drogi wymieniono m.in. podbudowę, wykonano nową nawierzchnię oraz pobocza jezdni. Koszt inwestycji wyniósł prawie 764 tysiące złotych i był finansowany po połowie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Lubomia.
 • W Marklowicach wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Wiosny Ludów. Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 192 347,89 zł, z czego 151 929,60 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg.
 • W Wodzisławiu Śląskim przebudowano, poszerzono i odwodniono prawie 700-metrowy odcinek ulicy Czarnieckiego (od tzw. skrzyżowania pięciu dróg do Krostoszowic). Przypomnijmy, że inwestycja jest pierwszym etapem kompleksowej przebudowy ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. (o kolejnym etapie piszemy niżej).

Inwestycje zrealizowane w tym roku – pod kątem ilościowym i kwotowym, są rekordowe. Nigdy w historii powiatu wodzisławskiego nie zaangażowano tak dużych kwot w realizację inwestycji drogowych. To około 60 milionów złotych – mówi starosta Leszek Bizoń.

Prace trwają

 • Przebudowywana jest droga powiatowa 5036S, czyli ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni. W ramach realizacji inwestycji obejmującej przebudowę prawie 5-kilometrowego odcinka drogi zaplanowano: częściowe wykonanie nowej konstrukcji drogi, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, zapewnienie odwodnienia poprzez nowo projektowaną kanalizację deszczową, rowy odwadniające oraz istniejący odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowę chodników i poboczy, wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wartość robot budowlanych wynosi 15 280 360,47 zł, z czego znaczną część inwestycji, bo aż 14 060 000 zł pokryje promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to końcówka 2024 roku.
 • W Uchylsku trwają pracę nad przebudową ulicy Wiejskiej. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wraz z podbudową na odcinku ponad 600 m. Koszt zadania to 873 tys. zł. Zadanie będzie współfinansowane przez Powiat Wodzisławski oraz gminę Gorzyce. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to listopad 2022.
 • Przebudowywana jest droga powiatowa nr 3212S (ul. Raciborska) w Bełsznicy i Rogowie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,  budowę nowej kanalizacji deszczowej,  budowę i przebudowę chodników. Odcinek objęty modernizacją to niemal 2 kilometry aż do skrzyżowania z ul. Sportową w Rogowie. Na zadanie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przy cenie 8,2 mln zł wartość dofinansowania z Funduszu to niespełna 4,5 mln zł. Resztę dopłacą po połowie z własnych budżetów Powiat Wodzisławski oraz Gmina Gorzyce. Z uwagi na tak duży zakres inwestycji, jej zakończenie planowane jest na połowę 2023 r. Sama inwestycja jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego przez Powiat we współpracy z Gminą Gorzyce w 2019 r. Od tego czasu całkowicie zmodernizowano już ok. 3 km drogi za łączną kwotę niespełna 13 mln zł.
 • W Radlinie trwają prace nad przebudową ulicy Domeyki. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa jezdni i chodników na ogólnej długości 282 m, od ul. Rymera. Zadanie kosztuje ponad 640 tys. zł, finansowane jest w 50% przez Miasto Radlin i w 50% przez Powiat Wodzisławski. Termin zakończenia robót jest planowany na koniec października 2022 r.
 • Trwają prace na ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim. Inwestycja dotyczy wymiany nawierzchni na odcinku prawie 1,5 km (od Baszty Rycerskiej, w kierunku granicy Wodzisławia Śląskiego z Marklowicami). W ramach przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia oraz utwardzone pobocza. Ponadto zaplanowano wykonanie przepustu drogowego oraz oznakowania poziomego, odtworzenie istniejących zjazdów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski. Ma się zakończyć do końca października 2022 r.

Kolejne umowy podpisane

 • Zarząd Powiatu Wodzisławskiego pozyskał ponad 7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na modernizację ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim (od tzw. Rynkocza, czyli skrzyżowania z ul. Mszańską, Turską i Skrzyszowską, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933, czyli ul. Jastrzębską). W ramach zadania przewidywana jest również modernizacja chodników i poboczy, budowa odwodnienia drogi, budowa ścieżki rowerowej (na odcinku od ulicy Odrodzenia do DW 933), a także przebudowa skrzyżowań z ul. Teligi i Piaskową, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Odrodzenia. Inwestycja pochłonie ponad 13 milionów złotych. Znaczna część zadania zostanie pokryta ze środków zewnętrznych. Na tę inwestycję powiat pozyskał bowiem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 55%  kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę ponad siedmiu milionów złotych. Pozostałą część inwestycji współfinansują łącznie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2023 r.
 • Przebudowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Śląskich w Skrzyszowie – odcinek o długości 226 m. Inwestycja pochłonie niecały milion złotych, zadanie po połowie sfinansują Powiat Wodzisławski i Gmina Godów. Inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada 2022 r. Umowa z wykonawcą została już podpisana.
 • Zmiany czekają też ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim. Tutaj będzie miała miejsce przebudowa nawierzchni chodnika na długości 190 mb. Koszt tego zadania to 103 tys. zł.  Zadanie współfinansują Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śląski.
 • Zaplanowana jest również budowa chodnika i kanalizacji deszczowej na długości 190 mb wzdłuż ulicy Centralnej w Połomi. Koszt tej inwestycji to 477 tys. zł.

Co w planach?

W planach jest między innymi:

 • przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie. Na to zadanie Powiat pozyskał wstępną promesę z Polskiego Ładu w wysokości 18 810 000 zł. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.
 • We wrześniu pozyskano także dofinansowanie na przebudowę ul. 1 Maja w Gołkowicach (na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Celnej). Kosztorys inwestorski na zadanie wynosi ponad 3 mln zł.  Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku, a pomocy finansowej udzieli także Gmina Godów.
 • Został także złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przebudowy ul. Głożyńskiej w Radlinie (na odcinku od ul. Rymera do granicy z Rydułtowami). Zadanie ma kosztować 5 mln zł.