Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Rekrutacja uczestników do projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” zakończona

Rekrutacja uczestników do projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” zakończona

Celem projektu „Impuls do zmian. Partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego Powiatu Wodzisławskiego” jest stworzenie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla powiatu.

 Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim jako instytucja odpowiedzialna za rekrutację uczestników projektu w okresie od kwietnia do maja 2009r. skupiło się na następujących działaniach w tym zakresie:
1. Rozesłaniu informacji o projekcie do potencjalnych uczestników projektu (organizacji pozarządowych, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pracodawców).
2. Przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych oraz wzoru porozumienia.
3. Zorganizowaniu konferencji otwierającej projekt (25.05.2009). Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki związanej z projektem i zachęcenie przedstawicieli różnego typu  organizacji do wzięcia udziału w projekcie. Informacja na temat konferencji została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie www.impulsdozmian.pl oraz w Dzienniku Zachodnim – Wydaniu Lokalnym. Ponadto, informacja o projekcie i konferencji wraz z zaproszeniem została przesłana do lokalnych gazet, rozgłośni radiowych oraz Telewizji TVT.
4. Przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi beneficjentami projektu w siedzibach ich instytucji lub w siedzibie Starostwa Powiatowego. Podczas spotkań prezentowane były założenia projektu oraz warunki uczestnictwa.
5. Zorganizowaniu  spotkania rekrutacyjnego dla beneficjentów projektu (19.05.2009), podczas którego szczegółowo omówiono cele projektu oraz jego etapy.
Dzięki kampanii promocyjnej oraz sprawnym działaniom rekrutacyjnym na koniec czerwca 2009r. do udziału w projekcie pozyskano 20 beneficjentów:
1. Urząd Gminy Mszana
2. Urząd Gminy Godów
3. Urząd Gminy Gorzyce
4. Urząd Gminy Lubomia
5. Urząd Gminy Marklowice
6. Urząd Miasta Radlin
7. Urząd Miasta Rydułtowy
8.  Urząd Miasta Wodzisław Śl.
9. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
10. Forum Firm Miasta Radlin w Radlinie
11. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
12.  Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
13. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wodzisławiu Śląskim
14. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w Wodzisławiu Śląskim
15. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śląskim
16. Dom Przyjęć „Arkadia” w Radlinie
17. Związek Zawodowy Kobiet w Górnictwie z siedzibą w Pszowie
18. „Domi” Dominika Jordan w Wodzisławiu Śląskim
19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Jantar” Sp. z o.o. w Pszowie
20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sprzętu Pożarniczego i Ochrony „Fire-System” w Mszanie.