POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Czas wolny

RADLIN: KONKURS WOKALNY „DAJ SIĘ WKRĘCIĆ”

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprasza wszystkich zainteresowanych od udziału w konkursie wokalnym "Daj się wkręcić".

plakat - konkurs wokalny w MOK Radlin

Poniżej regulamin konkursu:

II Konkurs Wokalny ” Daj sie wkręcić”.

/wrzesień-październik 2021/

Cele:

popularyzacja śpiewania;
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez muzykę i śpiew;
stworzenie możliwości zaprezentowania uzdolnień wokalnych;
rozwijanie kreatywności i pomysłowości;

1.) Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie

2.) Uczestnicy:
Kategorie wiekowe /rocznikowo/:

5 – 8 lat
9 – 12 lat
13 – 17 lat
18 +

3.) Warunki uczestnictwa:

w konkursie mogą brać udział soliści;
uczestnik wykonuje jeden utwór;
prezentacja może być wykonana a’capella, z akompaniamentem własnym, innej osoby lub z półplayback;

akompaniament nie może zawierać linii melodycznej

przyjmowane są wyłącznie nagrania przesłane jako plik audiowizualny (obraz + dźwięk) w formie linku na YouTube;

nagranie powinno być wykonane starannie, dźwięk wyraźny, słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych odgłosów;
niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie.

4.) W ocenie uczestników komisja będzie brać pod uwagę przede wszystkim:

dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku wykonawcy);
poziom wykonania (dykcja, intonacja, emisja);
ogólne wrażenie artystyczne.

5.) Organizacja konkursu:

nadsyłanie prezentacji do 24.09, ogłoszenie wyników 8.10
Jury przyzna dyplomy laureata oraz nagrody pieniężne w formie przelewu na konto opiekuna prawnego lub dorosłego laureata, w każdej kat wiekowej
Wyniki konkursu oraz nagrodzone prezentacje będą opublikowana stronie internetowej placówki i portalu FACEBOOK
Decyzja jury jest ostateczna.

6.) Forma udziału:

– link do prezentacji wysyłamy na adres mailowy koordynatora s.lubszczyk@gmail.com lub s.borkowska.mok@radlin.pl

– prezentację należy podpisać :

Imię , nazwisko, wiek

kategoria konkursowa

opiekun (w przypadku osoby nieletniej)

tel. kontaktowy, e-mail

tytuł prezentacji

7.) Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MOK w Radlinie podanych danych osobowych uczestnika oraz umieszczanie wizerunku uczestników w materiałach tekstowych, foto i video związanych z realizacją przez MOK w Radlinie II Konkursu Wokalnego „DAJ SIĘ WKRĘCIĆ”, zamieszczanych na portalach internetowych, w prasie oraz publikacjach i wystawach.

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo”.8.)Zgłoszenie uczestników do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich treści zawartych w regulaminie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 509 473 003

ZAPRASZAMY