POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.

Wnioski można składać do Urzędu Pracy poprzez udostępniony formularz elektroniczny na platformie praca.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej skrzynki na korespondencję (umieszczonej na budynku urzędu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1900 przy wejściu do Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Michalskiego 12.
Wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innej formie pozostaną bez rozpatrzenia.
W razie pytań bądź wątpliwości PUP uruchamia informację telefoniczną: (32) 459-29-51, 459-29-53, 459-29-54 oraz 459-29-50 lub mailową sekretariat@pup-wodzislaw.pl. Wnioski dostępne są na stronie internetowej PUP.
—————-
UWAGA: Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie prowadzone są prace nad udostępnianiem nowego wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia działalności gospodarczej znajdującego się na platformie praca.gov.pl. Wniosek powinien być dostępny 2 kwietnia w godzinach popołudniowych.

Nadal istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej – wypełniony wniosek można wrzucić do przygotowanej skrzynki na korespondencję (umieszczonej na budynku PUP w Wodzisławiu Śl. przy ul. Michalskiego 12) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1900 przy wejściu do Centrum Aktywizacji Zawodowej.