POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Przypomnienie o odśnieżaniu dachów

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi przypominamy o rozporządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

Wojewoda zobowiązuje w nim właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynków. W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia mieszkańców i przechodniów, w okresie obfitych opadów śniegu i mrozów, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu, zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, aby je usunąć. Natomiast usuwanie śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu wykonanego „jako lekka konstrukcja stalowa”, powinno się odbywać pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną.

Kontrolę przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia wojewoda powierza policji, straży pożarnej, straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.

Do pobrania: