POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Przetarg na Radlińską ogłoszony

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. ogłosił w środę przetarg na modernizację osiemsetmetrowego odcinka ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl. od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Kokoszycką. To ostatni etap przebudowy tej drogi.

ul. Radlińska przed remontem 1

Zgodnie ze specyfikacją zamówieni przebudowa drogi obejmie wymianę warstw asfaltobetonowych w nawierzchni jezdni, wymianę krawężników i obrzeży chodnikowych, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 741 mb wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie murów oporowych i oznakowania pionowego i poziomego, urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę słupów elektroenergetycznych. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji budowę kanalizacji sanitarnej.

Przewidywany termin wykonania zamówienia 11 miesięcy od daty podpisania umowy, nie dłużej niż do 10 czerwca 2022 r.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 5 mln zł, z czego dotacja pozyskana przez Powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi oko. 2,8 mln zł. Część niesfinansowaną z dotacji rządowej pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i Miasto Wodzisław Śl.

Realizacja zadania zwiększy przepustowość ruchu kołowego, poprawi parametry techniczne drogi oraz warunki komunikacyjne, podwyższy też standardy obsługi komunikacji zbiorowej (miejsca zatrzymania komunikacji zbiorowej) oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi (wykonanie przejścia dla pieszych oznaczonego znakami aktywnymi oraz zabudowa nowych odcinków chodnika).