POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Przetarg na kolejny etap Raciborskiej rozstrzygnięty!

Wczoraj Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. poinformował o wyłonieniu wykonawcy, który odpowiadać będzie za modernizację kolejnego odcinka ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce.

otwarcie ulicy Raciborskiej w Gorzycach

W ogłoszonym pod koniec września przetargu złożono w sumie 10 ofert, z których część została odrzucona z powodu niewyrażenia zgody na wydłużenie terminu związania ofertą. Najkorzystniejszą złożyła firma „MARBUD” Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski z Rybnika i to ona zrealizuje inwestycję za ok. 5,4 mln zł

Zakres robót obejmie wykonanie nowej konstrukcji drogi i przebudowę chodników na prawie półtorakilometrowym odcinku, budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego, a także przebudowę odwodnienia drogi oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2020 r.

Inwestycja zostanie sfinansowana wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Połowę kosztów przedsięwzięcia władze powiatu pokryją też z pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Raciborska 2020 infografika